Vraag en antwoord

We hebben het altijd zonder continue, vitale functiemonitoring gedaan. Waarom dan nu EarlySense?

 • Het aantal verpleegkundigen per patiënt is nu gemiddeld lager dan voorheen en de werkdruk is hoger geworden.
 • De ‘gemiddelde’ patiënt in ziekenhuizen en verpleeginstellingen heeft tegenwoordig een hoger risico op complicaties.
 • Er is meer druk op patiëntenveiligheid en de kwaliteit van de zorg.

Ik wil ook graag bloeddruk, zuurstofsaturatie en temperatuur volgen. Waarom doet EarlySense dat niet?

 • Om contactvrij en zonder hinder voor de patiënt te kunnen meten,is een beperking tot de meest vitale functies (hartslag, ademhaling en beweging) noodzakelijk.
 • Vrijwel iedere belangrijke verandering in de conditie van de patiënt komt tot uiting in de vitale functies en desgewenst kunnen dan met extra instrumenten additionele parameters worden gemeten.
 • Het voordeel van het continu en contactvrij observeren van de patiënt met zeer weinig valse alarmen gaat boven de beperking van het hebben van nog meer parameters.

Wanneer wordt er alarm gegeven en waar gaat dat alarm dan af?

 • Voor alle vitale functies kunnen onder- en bovenwaarden worden ingesteld, waarbij het alarm afgaat. Ook voor het geval de patiënt het bed verlaat of weer gaat liggen.
 • Het alarm wordt zichtbaar op het centrale beeldscherm op de verpleegkundige post en wordt tevens doorgegeven op de pieper of telefoon van de dienstdoende verpleegkundige.

Met welke argumenten zou ons ziekenhuis op EarlySense moeten overgaan?

 • Ziekenhuizen moeten in toenemende mate met elkaar concurreren op het gebied van kwaliteit (o.a. ranglijst ziekenhuizen).
 • Er staat meer druk op ziekenhuizen om patiëntveiligheid te verbeteren en onbedoelde vermijdbare schade aan patiënten te reduceren.
 • EarlySense sluit aan op op VMS (veiligheids management systeem). Twee cruciale thema’s worden door EarlySense gefaciliteerd. (Vitaal bedreigde patiënt en kwetsbare ouderen).
 • In 2012-1013 is in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van het EarlySense Patiëntveiligheidssysteem. Aan dit onderzoek deden ca. 3000 patiënten en medisch personeel van de afdeling heelkunde mee: 1500 mét en 1500 zonder continue monitoring. Het ziekenhuis heeft besloten op basis van de positieve resultaten met dit systeem te blijven werken.

Latest Tweets

LAATSTE NIEUWS

Klik op de foto voor een vergroting.

Devices4Care video's