Patiëntveiligheid

Innovatief patiëntbewakingssysteem voor vitaal bedreigde patiënten op de reguliere verpleegafdeling

Het VMS Veiligheidsprogramma, waaraan landelijk 93 ziekenhuizen deelnemen, heeft als doel om zogenaamde ‘onbedoelde, vermijdbare schade’ aan patiënten met 50% te reduceren. Eén van de 10 thema’s waarop het VMS zich richt is de ‘vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt’. Het expertteam van dit thema stelt dat bij vroege herkenning van complicaties en het tijdig inzetten van Spoed Interventie Teams (SIT) de morbiditeit en mortaliteit kunnen worden teruggebracht met als uiteindelijk doel een reductie van ‘onbedoelde, vermijdbare schade’ aan patiënten.

Het observeren van de vitaal bedreigde patiënt op de reguliere verpleegafdeling is geen sinecure en vereist adequate beschikbaarheid en expertise van het verpleegkundig personeel. Doorgaans bestaat de observatie uit een ‘spot check’ van vitale functies op een aantal momenten van de dag, afhankelijk van de ernst van de situatie. Echter tussen deze ‘observatiemomenten’ kan de controle van de patiënt om uiteenlopende redenen beperkt zijn. Hierdoor bestaat het risico dat vroege veranderingen in de conditie van de patiënt niet tijdig herkend worden en dat kan leiden tot een verdere verslechtering van de toestand die misschien had kunnen worden voorkomen.

Tot op heden bestond er geen eenvoudige en/of betrouwbare vorm van continue patiëntbewaking, waarbij de patiënt volledige bewegingsvrijheid behoudt en waarbij de toegepaste techniek robuust genoeg is om er op te kunnen vertrouwen wanneer er werkelijk iets met de patiënt dreigt mis te gaan.

Het EarlySense Patiëntveiligheidssysteem is een nieuw en hoog innovatief patiëntbewakingssysteem, dat ontwikkeld is voor het bewaken van vitale functies, zonder enig fysiek contact met de patiënt, en bedoeld voor toepassing op de normale verpleegafdeling. In 2012 wordt de werking van dit systeem in Nederland wetenschappelijk getest in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.

Latest Tweets

LAATSTE NIEUWS

Klik op de foto voor een vergroting.

Devices4Care video's