Valpreventie

Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen boven de 65 jaar en de helft van de bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen, valt ten minste één keer per jaar. Van deze valpartijen leidt 10% tot serieuze verwondingen zoals een gebroken heup, andere breuken, kneuzingen en hoofdletsel. Jaarlijks belanden 89.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Eenmaal gevallen, is de kans op een volgende val nog groter.

Ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, om welke reden dan ook, lopen een groot risico om te vallen in deze voor hen onbekende omgeving. Zij verlaten in verwarde toestand hun bed en vallen, vaak met zeer ernstig letsel als gevolg. Aangezien wij steeds ouder worden en in groten getale in deze instellingen terecht komen, neemt ook het aantal valpartijen en de gevolgschade fors toe. Enkele feiten op een rij: In Nederland overlijden per dag ruim vier ouderen aan het letsel na een valpartij.

 • De meeste valpartijen vinden plaats bij en rondom het bed.
 • Verwondingen na een valpartij zijn de 3e belangrijkste oorzaak van ongezonde levensjaren bij ouderen *).
 • Een val is één van de belangrijkste oorzaken van verminderd functioneren, opname in een ziekenhuis of verpleeghuis en vroegtijdig overlijden.
 • Vooral heupfracturen verhogen de kans op vroegtijdig sterven en blijvende afhankelijkheid. In Nederland breken ongeveer 15.000 ouderen per jaar hun heup. Hiervan overlijdt bijna 25% binnen één jaar en nog eens 25% blijft permanent invalide.
 • De gevolgen van een valongeval onder 55-plussers worden geschat op gemiddeld € 3.400 aan directe medische kosten per ongeval.

Bronnen: Samenvatting ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’, NVKG.
*) Rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De oplossing: EarlySense Patiëntveiligheidssysteem
Significante vermindering van valpartijen en doorligplekken.

Volgens zorgprofessionals zorgt het EarlySense systeem niet alleen voor aanzienlijk minder valpartijen1, 2, het voorkomt ook doorligplekken (decubitus2) bij ouderen. Het registreert volledig contactloos de beweeglijkheid van patiënten in bed via een sensor onder het matras. Uniek aan dit systeem is dat het al alarmeert wanneer de patiënt / cliënt het bed dreigt te verlaten. Omdat het ook waarneemt wanneer de patiënt te weinig beweegt of zich zelden draait, kunnen de verzorgenden via een ‘draaimelding’ worden opgeroepen deze taak te verrichten. Daarmee worden doorligplekken (decubitus) voorkomen.

Valpreventie

 • Het systeem is ontworpen om zo snel mogelijk bij de patiënt te zijn.
 • Het stelt de verzorgenden in staat bij het bed te zijn, voordat de patiënt het bed verlaat.
 • Parameters kunnen per patiënt worden ingesteld en gemonitord, waardoor een optimale, persoonsgerichte nachtzorg mogelijk is 2.
 • Het stelt de verzorgenden in staat om proactief potentiële valpartijen te voorkomen.
 • Gevoelige indicator (vroegherkenning) van een potentiële poging van de patiënt om het bed te verlaten tot maximaal 50 seconden vóór het alarm3.
 • 6 gevoeligheidsniveaus voor het verlaten van het bed.
 • Onmiddellijke, opvolgbare alarmering.
 • Individuele & teamresponstijden.

Klik hier voor meer informatie over EarlySense Insight, het systeem voor valpreventie en het voorkomen van decubitus. Vraag hier een gratis gedrukt exemplaar aan of maak rechtstreeks een afspraak voor een presentatie.

1) Palace, ZJ et al, AGS. May 2013
2) Brown, HV & Zimlichman, E, Improved Outcomes and Reduced Costs with Contact-free Continuous Patient Monitoring on a Medical-Surgical Hospital Unit. 2010
3) Shinar, et al, Computing in Cardiology, September 2013

Latest Tweets

LAATSTE NIEUWS

Klik op de foto voor een vergroting.

Devices4Care video's