Remote patient monitoring and enhances patient safety
Contactvrije bedsensor
 • Zeer gevoelige sensor, absoluut zonder fysiek contact met de patiënt.
 • Plaatsing onder matras ter hoogte van de borstkas.
 • Werkzaam onder elk type matras (incl. AD matrassen) of bed.
Bedieningsunit
 • Het bedieningsscherm bij het bed toont permanent informatie over hartslag en ademhaling.
 • Instelbare gevoeligheid voor meting van de bewegelijkheid van de patiënt en het risico op uit bed gaan en vallen.
 • Indicatie van het zich omdraaien door de patiënt. Zo kan de verpleging gericht helpen en kan decubitus worden voorkomen.
Centraal beeldscherm
 • Toont real time de vitale conditie van maximaal 40 patiënten.
 • Audiovisuele weergave en alarmering bij mogelijk ricicovolle incidenten per patiënt.
 • Talloze registratiemogelijkheden en rapportages over de conditie van de patiënt en zorglogboeken van de verpleegkundige inzet.
Overzichtsscherm
 • Grote weergave van het systeem zodat de gehele afdeling zicht heeft op de toestand en situatie van de patiënten.
 • Duidelijke, grootschalige weergave van de conditie van 40 patiënten.
 • Adiovisueel signaal in geval van een mogelijk riscovolle situatie bij een patiënt.
Draadloos contact
 • Persoonlijke melding en alarmen waardoor snel ingrijpen door de verpleging gewaarborgd is.
 • In reactie op het ontvangen alarm kan uit bed gaan of vallen worden voorkomen.
 • Extra meldingen op het mobiele apparaat van de afdelingsleiding wanneer geen reactie op een alarm volgt.
 • Intregratie mogelijk met de bestaande mobiele apparaten van het betreffende ziekenhuis.

Vitaal bedreigde patiënten

EarlySense is een volledig geïntegreerd patiëntveiligheidssysteem waarmee de vitale functies van de patiënt en diens beweeglijkheid permanent worden gemonitord. Dit systeem wordt toegepast op de reguliere verpleegafdelingen van ziekenhuizen, revalidatiecentra en instellingen voor kwetsbare ouderen. Klik op de geel omrande onderdelen op de foto voor meer uitleg.  Bekijk hier de volledige brochure over het EarlySense systeem.

Via de monitor in de centrale post heeft de verpleging 24/7 zicht op de conditie van alle patiënten van wie de bedden via de sensor onder de matras zijn aangesloten op het systeem.

In geval van een verandering in de conditie van de patiënt wordt direct een alarm gegeven.

Zo’n wijziging kan een aankondiging zijn voor een probleem waarvoor medisch handelen noodzakelijk is. Zo is het mogelijk in een vroeg stadium in te grijpen en erger te voorkomen.

Klik hier om het informatieve vouwblad aan te vragen.