Device4Care 08 januari 2015

EarlySense bedsensor

Bedsensor EarlySense wordt erg gewaardeerd en blijft

Patiënten en verpleegkundigen zien veel meerwaarde in een ‘meetplankje’ in bed, waarmee het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een wetenschappelijke proef heeft gedaan. Het meetinstrument ligt onder het matras van de patiënt en registreert voortdurend de hartslag, ademhaling en bewegingen van de patiënt. Het kan ervoor zorgen dat verslechteringen in de toestand van de patiënt eerder worden bemerkt. Dat het hulpmiddel daarmee levens redt, is tijdens dit onderzoek nog niet wetenschappelijk bewezen. Wél dat patiënten met een plankje gemiddeld korter in het ziekenhuis verblijven en dat betrokkenen er enthousiast over zijn.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis blijft op afdeling A2 (Chirurgie) voorlopig doorwerken met de zogeheten EarlySense-plankjes, die gedurende een jaar wetenschappelijk werden getest in samenwerking met het VUMC in Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL. Nog nergens in Europa is een dergelijk systeem eerder op deze schaal getest. Op de afdeling werden dertig bedden voorzien van het apparaat. De aangrenzende afdeling B2, die in aard en omvang gelijk is aan A2, was in het onderzoek de ‘controleafdeling’.

Uit de vergelijking van A2 en B2 kwam nog niet naar voren dat het meetinstrument extra levens redt. Wel bleek de verblijfsduur van de patiënten op A2 in het testjaar gemiddeld een halve dag korter. Dit kan mogelijk worden verklaard uit het feit dat verpleegkundigen eerder actie kunnen ondernemen om te voorkomen dat een patiënt achteruitgaat, naarmate zij eerder subtiele signalen zien in diens conditie. Een verpleegkundige kan vanzelfsprekend nooit de gehele dag door metingen uitvoeren bij één patiënt, terwijl het meetinstrument dit wel doet. Verpleegkundigen krijgen een signaal op een pieper zodra er afwijkende waarden worden gevonden. Zij kunnen dan direct naar de betreffende persoon gaan om de meting te herhalen en eventueel actie te ondernemen.

Tijdens de proef, waarin 1500 patiënten per afdeling werden meegenomen, bleek dat 75 procent van de patiënten mét plankje het gevoel heeft dat ze extra goed gecontroleerd worden. 70 procent zegt dat ze deze wijze van ziekenhuisopname zouden aanraden bij familie en vrienden. De verpleegkundigen zijn nog enthousiaster: van hen vindt 90 procent dat het instrument een goede weergave biedt van de klinische situatie van de patiënt. 94 procent vindt het middel gebruiksvriendelijk. Maar liefst 100 procent van de verpleegkundigen geeft aan dat het systeem de kwaliteit van de zorg die zij kunnen leveren, vergroot.

De analyse van gegevens gaat door. Intensivist (IC-arts) Ralph So, die de proef begeleidde: “Als ziekenhuis blijven we focussen op het continu verbeteren van de zorg aan de ‘vitaal bedreigde’ patiënt. Vroegtijdige herkenning is daar een belangrijk onderdeel van. Dit hulpmiddel is een manier om voorbereid te zijn op de ziekenhuiszorg van het jaar 2020 en daarna. Tegen die tijd zal de gemiddelde leeftijd van de patiënten op de verpleegafdeling aanzienlijk hoger zijn, terwijl mensen zieker zijn en meer aandoeningen tegelijk hebben. Het verpleegkundig vak wordt dan complexer. Je moet als ziekenhuis nu al nadenken hoe je tegen die tijd je controles doet en je continuïteit van zorg regelt. Dat kan op allerlei manieren, dit zou er een van kunnen zijn.”

Een verpleegkundige toont het platte meetinstrument dat onder de patiënt in bed ligt.
Foto: Frederike Roozen-Slieker


Device4Care 26 september 2014

Het grote wetenschappelijk onderzoek dat vorig jaar startte in het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis naar het gebruik van het EarlySense-systeem is afgerond. Alle data worden geanalyseerd en naar verwachting worden eind 2014 de resultaten gepubliceerd. Het EarlySense-systeem is ontwikkeld om kwetsbare, vitaal bedreigde patiënten 24 uur per dag te kunnen observeren, zónder dat ze met draden verbonden zijn aan monitor. Een sensor meet draadloos – dwars door het matras heen – de vitale functies van de patiënt. Veranderingen in zijn of haar lichamelijke situatie, die duiden op een naderende calamiteit, kunnen daardoor in een vroegtijdig stadium worden opgemerkt.

EarlySense is vooral belangrijk voor afdelingen waar patiënten met een hoog risico liggen, bijvoorbeeld die grote ingrepen hebben ondergaan. Ralph K.L. So, intensivist en medisch manager afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, vergelijkt afdelingen waar men werkt met vitaal bedreigde patiënten en kwetsbare ouderen met ‘zwarte pistes’. De verwachting is dat er in ziekenhuizen nog heel wat ‘zwarte pistes’ zullen bijkomen. Bovendien is patiëntveiligheid een cruciaal begrip geworden voor ziekenhuizen, zeker voor de instellingen die tot de top (willen) behoren. Daarom is EarlySense nu wetenschappelijk onderzocht op zo’n afdeling in dit ziekenhuis, dat reeds een prestigieuze prijs won vanwege zijn inspanningen voor patiëntveiligheid. Bovendien was dit onderzoek tevoren getoetst en goedgekeurd door een medisch ethische commissie.

Op basis van de eerste indrukken zijn wij ervan overtuigd dat innovatieve technieken essentieel zijn voor de verdere kwaliteitsverbetering van zorg en verpleging, zeker waar het gaat om kwetsbare patiënten. De apparatuur die we tot onze beschikking hebben en nog zullen krijgen, zal een geweldige bijdrage leveren aan de zorg. Maar wat we niet mogen vergeten, is dat al deze innovaties een ondersteuning zijn van de mensen – de artsen en verpleegkundigen – die uiteindelijk het werk doen.


Latest Tweets

LAATSTE NIEUWS

Klik op de foto voor een vergroting.

Devices4Care video's