Verhoogde patiëntveiligheid op chirurgische afdelingen

Albert Schweitzer ziekenhuis openbaart nieuwe inzichten
na studie continu contactloos monitoren van patiënten

Ziekenhuizen hebben sinds de invoering van een zogeheten spoed interventie systeem minder te maken met reanimaties en sterfte van patiënten die voor langere tijd zijn opgenomen, bijvoorbeeld na grote chirurgische ingrepen. Het succes daarvan hangt af van een continue informatiestroom over de patiënt en een alarmsysteem voor specialisten en verpleegkundigen.

Als eerste in Nederland heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht een jaar lang gewerkt met een contactloos systeem waarbij patiënten op de reguliere verpleegafdeling 24 uur per dag werden gemonitord. Met dit EarlySense Patiëntveiligheidssysteem worden de vitale functies van patiënten volledig contactloos, door de matras heen gemonitord. Daarmee kan men al in een vroegtijdig stadium een complicatie detecteren. Het behandelteam van de afdeling - en zo nodig het spoed interventie team – kan zo erger voorkomen. De eerste ervaringen uit het wetenschappelijk onderzoek deelt het ziekenhuis op 8 december 2014 tijdens een symposium*).

Het succes van het spoedinterventie systeem is afhankelijk van vroegtijdige signalering van de achteruitgang bij patiënten op de verpleegafdeling. De reguliere rondes van verpleegkundigen langs de patiënten blijken wereldwijd in de praktijk niet optimaal. Dit heeft direct effect op het tijdig signaleren van alarmsignalen en het vroegtijdig behandelen van achteruitgang. Na succesvolle toepassing van het EarlySense systeem in de Verenigde Staten en Israël heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis het systeem als eerste in Nederland onderzocht. Daarbij is gekeken naar het gebruik van continue monitoring, de vroege herkenning van een zich aandienende complicatie én de respons door het spoed interventie team.

Nederlandse ziekenhuizen, waar patiëntveiligheid hoog op de agenda staat, kijken uit naar de eerste resultaten die nu in ons land met het systeem zijn opgedaan. Het beperken van complicaties en gevolgschade na - bijvoorbeeld - grote operaties, ongeplande opname op de intensive care en onnodige sterfte van vitaal bedreigde patiënten heeft hoge prioriteit. Alom is de verwachting dat de toepassing van innovatieve technieken, zoals vroege herkenning op de reguliere verpleegafdelingen, ook in andere ziekenhuizen zullen worden geïntroduceerd. Ze maken niet alleen de zorg beter, maar kunnen ook een besparing op de zorgkosten opleveren.

___________________________________________________________________________

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

*) het symposium is uitsluitend toegankelijk voor genodigden en media die zich van tevoren hebben aangemeld.
U kunt zich opgeven voor het symposium door een email te sturen naar: afdelingkvi@asz.nl o.v.v. ‘symposium SIS 8 december 2014’. 


Latest Tweets

LAATSTE NIEUWS

Klik op de foto voor een vergroting.

Devices4Care video's